Reklamacije

Reklamacije i uslovi garancije.

Vodič za reklamacije postupak i povrat robe.

Broj za reklamacije:
   (+381) 11 630 44 14  

Reklamacije
Reklamacije

Reklamacije i uslovi garancije.

Vodič za reklamacije postupak i povrat robe.

Broj za reklamacije:
   (+381) 11 630 44 14  

Olovne VRLA baterije, AGM i GEL

Za svaku prodatu olovnu VRLA bateriju dajemo 12 meseci garancije za Standby režim rada (osim ako u dogovoru sa kupcem pri kupovini nije drugačije rečeno a dogovoreno iskazano na računu i/ili garantnom listu).

Uslove garancije za olovne VRLA baterije, AGM i GEL možete videti u nastavku.

• Garancija važi isključivo za baterije prodate od strane “Borik PLUS” d.o.o.
• Garancija za baterije važi isključivo uz odgovarajuću nalepnicu zalepljenu na bateriji overenu pečatom, kao i overen račun ili fiskalni račun sa overenim garantnim listom (važi za maloprodaju)
• Svaka baterija mora da bude odgovarajuće veličine, dimenzija i kapaciteta za datu primenu, kako bi garancija važila.
• Svaka baterija se mora puniti, prazniti, skladišti u skladu sa propisanim uputstvom koje se nalazi na samoj bateriji.
• Garancija iznosi 12 meseci (osim ako na računu nije drugačije iskazano ) od dana prodaje pri upotrebi u Ups uredjajima ili alarmnim centralama, a samo pri ekspolataciji baterije u tzv. Standby tj. Float režimu . Za odredjene režime rada i modele baterija proizvođači daju od 3 do 6 meseci. O dužini garantnog roka kao i modelima baterija za korišćenje u bilo kom režimu rada osim Standby, pitajte prodavca a garantni rok ce biti iskazan na računu.
• Pod uslovom da je baterija prodata u neispravnom stanju, garancija podrazumeva zamenu baterije u zakonskom roku koji tece od datuma prijema ili u slučaju trenutnog nemanja iste na stanju magacina povraćaj novca.

Garancija ne važi

• Ukoliko je baterija oštećena zbog neispravnosti UPS sistema, usled prepunjavanja ili nedovoljnog punjenja baterije.
• Ako postoje bilo kakva fizička oštećenja na kućistu baterije nastale usled topljenja ili udarca.
• Ukoliko se baterija koristi u bilo kojoj drugoj primeni osim dogovorene pri kupovini.
• Ako se na kontaktima baterije vide znakovi topljenja i/ili gareži, odnosno lemljenja.
• Ukoliko se ne vide brojevi i slova na kućištu baterije kao i na nalepnici.

Solarni fotonaponski paneli

Za svaki fotonaponski solarni panel dajemo 24 meseca garancije ( osim ako u dogovoru sa kupcem pri kupovini nije drugacije receno a dogovoreno iskazano na racunu i/ili garantnom listu).

Uslove garancije za solarne fotonaponske panele možete videti u nastavku.

• Garancija važi isključivo za solarne panele prodate od strane “Borik PLUS” d.o.o.
• Uslov za garanciju je da serijski broj sa panela odgovara serijskom broju navedenom na računu ili garanciji uz fiskalni račun (važi za maloprodaju).
• Garancija podrazumeva zamenu solarnog panela u zakonskom roku  koji tece od datuma prijema ili u slučaju trenutnog nemanja istog na stanju magacina povraćaj novca.

Garancija ne važi

• Ako postoje bilo kakva fizička oštećenja na ramu ili staklu solarnog panela nastala usled topljenja ili udarca.
• Ukoliko je neka od dioda unutar razvodne kutije na panelu uništena usled udara groma ili kratkog spoja
• Ukoliko su originalni kablovi u dužini od 90 Cm sa MC4 konektorima na kraju isečeni.
• Ukoliko se ne vide serijski brojevi vidljivi na nekom od tri mesta na panelu
• Ukoliko je frontalno zaštitno staklo razbijeno, računajuci i lom dejstvom grada

UPS Uredjaji, Inverteri, Kontroler punjenja, Sirene, Ispravljaci, Punjaci, Trafoi

Za svaki prodati UPS uređaj, Kontroler punjenja, Inverter, Ispravljač, Trafo, Sirena, Punjač olovnih baterija ili Balun, dajemo garanciju (osim ako u dogovoru sa kupcem pri kupovini nije drugačije receno a dogovoreno iskazano na računu i/ili garantnom listu).

Uslove garancije mozete videti u nastavku.

• Garancija važi isključivo za UPS uređaj, Kontroler punjenja, Inverter, Ispravljač, Trafo, Sirena, Punjač olovnih baterija ili Balun prodat od strane “Borik PLUS” d.o.o.
• Garancija važi za uređaje koji su radili u propisanim uslovima pravilno dimenzionisani.
• Garancija se može pokrenuti isklučivo uz overeni račun i/ili fiskalni račun sa popunjenim garantnim listom ( važi za maloprodaju )
• Preduslov za pokretanje garancije je da se serijski brojevi na reklamiranoj robi vide i da se poklapaju sa brojevima na računu.

Garancija ne važi

• Ukoliko je do kvara uređaja došlo nestručnim rukovanjem, preopterećenjem, nepravilnim povezivanjem ili kratkim spojem,
• Ukoliko se na štampanoj matičnoj ploči ili energetskim komponentama unutar uređaja vide tragovi gareži, topljenja ili odvajanja lema izazvanim preopterećenjem uređaja,
• Ukoliko je sigurnosna nalepnica uništena ili oštećenja usled otvaranja uređaja od strane korisnika ili je uopšte nema.
• Ukoliko se unutar uređaja pronađu tragovi vode, prašine, peska ili slično.

Procedura za pokretanje reklamacije za bilo koji proizvod

Baterija (baterije), UPS uređaj, Solarni panel, Kontroler punjenja, Inverter, Ispravljač, Trafo, Sirena, Punjač olovnih baterija, Balun i ostalo u daljem tekstu roba,

Ako smatrate da je prodata roba iz nekog razloga neispravna dostavite je na našu adresu: “Borik PLUS” d.o.o. Antifasističke Borbe 10/29, 11070 Novi Beograd, u radno vreme, bilo kurirom ili lično a naša služba za reklamacije će Vam kopirati I overiti reklamacioni list koji ste dostavili uz robu kao dokaz da je reklamacija pokrenuta. Obavezno dostavite kopiju računa (bilo racuna – fakture ili fiskalnog računa) jer se u suprotnom neće pokrenuti postupak reklamacije I tretirace se kao neosnovan. “Borik PLUS” d.o.o. nema evidenciju kada je odredjena roba prodata. Reklamacioni list možete preuzetiili ovde  ili lično pri predaji reklamirane robe. Detaljnu proceduru mozete preuzeti i ovde.

Molimo Vas da posiljke ne saljete o nasem trosku jer ce svaka takva posiljka biti vraćena posiljaocu bez pokretanja postupka reklamacije.

Obavestićemo Vas kada proizvod ponovo bude dostupan. Uneste vašu email adresu.
You need to Login for joining waitlist.