HikVision je vodeći svetski dobavljač IoT rešenja sa osnovnom kompetencijom za video. Sa širokom i visoko kvalifikovanom radnom snagom za istraživanje i razvoj, HikVision proizvodi čitav niz sveobuhvatnih proizvoda i rešenja za širok spektar veoma zahtevnih tržišta. Pored industrije sigurnosih kamera, HikVision proširuje svoju proiyvodnju na tehnologiju pametnih kuća, industrijsku automatizaciju i automobilsku elektroniku kako bi postigao svoju dugoročnu viziju. HikVision proizvodi takođe pružaju moćnu poslovnu inteligenciju za krajnje korisnike, što može da omogući efikasnije poslovanje i veći komercijalni uspeh. HikVision je jedan od dva najpoznatija i najzastupljenija CCTV brenda u Srbiji. Kao takvi, uspostavili smo sveobuhvatan sistem upravljanja kako bismo temeljito pregledali kvalitet svih materijala koji se koriste u našem hardveru. Takođe smo implementirali efikasne procese u odabiru i sertifikaciji naših dobavljača.

Svi od ukupno 11 rezultata