HDMI, VGA i DP (displayport) kablovi u ponudi su odličnog kvaliteta, sa provodnikom od čistog bakra ili legure. Svi kablovi imaju i feritna jezgra na krajevima koja srečavaju da šum ili smetnje prođu kroz kabl. Na lageru stalno imamo HDMI, VGA i DP kablove u dužinama od 1.5 do 20m, kao i nastavke za HDMI kablove i prelaze sa VGA na HDMI i DP portove.

Svi od ukupno 26 rezultata