Solarni paneli za kuću, vikendice, čamce, brodove, grejanje, proizvodne i poslovne prostore. Solarni paneli za proizvodnju struje – električne energije predstavljaju idealno energetsko rešenje  i dizajnirani su da apsorbuju sunčeve zrake kao izvor energije za proizvodnju električne energije ili grejanja.  Solarni panel ili fotonaponski modul čine uglavnom 6 × 10 fotonaponskih solarnih ćelija a fotonaponski moduli čine fotonaponski niz jednog fotonaponskog sistema koji stvara i snabdeva solarnu energiju u komercijalnim i stambenim aplikacijama. Jačina modula izlaznom snagom solarnog panela obično se kreće od 20 do 600W.

Solarni paneli malih snaga na 12V su uglavnom snage do 160W i koriste se za napajanje manjih potrošača uglavnom u OFF grid solarnim sistemima.  Najefikasniji solarni paneli veće snage i do 600W koriste se uglavnom za izgradnju solarnih elektrana. Najnovija Half Cut tehnologija solarnih panela omogućila je da paneli po m2 mogu biti snage i preko 200W.

U ponudi su solarni fotonaponski paneli 12V i 24V  različitih snaga poznatih svetskih proizvođača koje odlikuje odličan odnos cene i kvaliteta:

Direktni smo uvoznici i u ponudi su polikristalni solarni paneli i monokristalni paneli različitih snaga, takodje imamo i half-cut solarne panele različitih snaga. U nastavku možete pogledati našu ponudu solarnih panela i izabrati idealan uz najbolje cene.

Koliko je dovoljno sunčanih sati za solarne panele?

U najboljem slučaju potrebno je da solarni panel bude izložen od četiri do pet sati direktnom sunčevom zračenju. Konkretno, sunčeva svetlost treba da dopre do solarnih panela između 10 i 15 časova, jer je u tom periodu Sunce na najvišoj poziciji i sunčevi zraci imaju direktan uticaj na podlogu, u ovom slučaju na površinu solarnih panela.

Koliko Srbija ima sunčanih sati?

Obradom geoprostornih podataka koji su objavljeni na sajtu carpatclim-eu.org u periodu osmatranja od 1961. do 2010. godine broj sunčanih sati u Srbiji kretao se od 1.400 sati godišnje do preko 2.500 sati godišnje na pojedinim lokacijama na jugu zemlje. U proseku, za dati period merenja Srbija ima 2.082 sunčana sata godišnje. U periodu od 2000. godine do 2020. godine Beograd u proseku godišnje ima 1.910,6 sunčanih sati.

Od kojih materijala se izrađuje fotonaponska solarna ćelija?

Fotonaponska ćelija solarnih panela se izrađuje od silicijuma koji u sebi ima dodatke broma i fosfora u cilju poboljšanja karakteristika. U zavisnosti od efikasnosti i cene varira primena određenog materijala za izradu solarne ćelije. Opšti kriterijumi koji se razmatraju prilikom odabira materijala su: kristalnost, apsorpcija sunčevog zračenja, pogodnost i jednostavnost proizvodnje različitih formi (npr. tanki slojevi). U upotrebi su ovi materijali:

  • monokristalni silicijum
  • polikristalni silicijum
  • amorfni silicijum
  • kadmijum-telurid
  • bakar idijum-selenid

Kakva je struktura fotonaponske ćelije?

Prvi sloj providnog poluprovodnika ima funkciju zaštite ćelije od spoljašnjih uticaja i izrađen je od silicijum-dioksida (SiO2). Značajnu ulogu u povećanju stepena iskorišćenosti ima naredni antireflektujući sloj. Njegova funkcija je smanjenje refleksije koje dovodi do postizanja veće energije poluprovodnika. Drugi bitan faktor koji utiče na povećanje stepena iskorišćenja je oblik solarne ćelije koji je piramidalni ili u obliku obrnute piramide. Zbog povećane površine dolazi do višestrukog udara zraka, a samim se time postiže više energije. U narednom sloju, pomoću sistema transparentnih elektroda dolazi do kontakta poluprovodnika sa PN spojem i preko njega se vrši sakupljanje fotona. Na donjoj strani se nalazi zadnji kontakt. Postoje četiri strukture u zavisnosti od načina na koji su fotonaponske ćelije složene:

  1. heterogeni spoj
  2.  homogeni spoj
  3. p-i-n i n-i-p kola
  4. višespojno kolo

Da li je potrebno čišćenje solarnih panela?

Generalno, elektrana ne zahteva intenzivno održavanje. Ova lokacija nije u blizini industrijske zone, pa nije potrebno posebno čišćenje. Prašina ne predstavlja problem. Savremeni paneli imaju u sebi određene premaze koji površinu čine glatkom, tako da kiša spira prašinu. Za potrebe održavanja angažovan je lokalni tim. Oni su na raspolaganju ukoliko se desi kvar, o kome dobijamo obaveštenje preko aplikacije. Na primer, desilo se da je udario grom u blizini elektrane i da je ona nakon toga ispala iz sistema. Ekipa je otišla na teren i jednim klikom ponovo pustila u rad elektranu.

Koliki je radni vek solarnih panela?

Kao i svaki proizvod i solarni paneli imaju svoj rok trajanja, koji počinje kupovinom, instalacijom, upotrebom i održavanjem, a završava se odlaganjem sistema. Najduže faze ciklusa su rad i održavanje, bez kojeg sistem gubi efikasnost.  Prosečan vek kristalnog silicijumskog fotonaponskog sistema procenjen je na 25−30 godina. Trajanje baterija na bazi olova koje se koriste u ovim sistemima zavisi od stepena korišćenja. Najčešće je potrebno zameniti bateriju dva do tri puta tokom radnog veka sistema. Invertori i ostala instalirana oprema, ukoliko se dobro održavaju, mogu trajati do kraja predviđenog prosečnog života. Usluge servisa solarnih sistema uključuju i neke od kompanija, ali postoje i ovlašćeni servisi. Garancija za solarne panele varira između 15 i 30 godina, a za prateću opremu između dve godine i 15 godina. Efikasnost rada solarnih panela može se smanjiti s vremenom.

Da li postoji garancija na solarne panele i elektranu?

Garancije na izvedene radove obično je dve godine i odgovorna je firma koja je izgradila elektranu. Na panele je garancija 12-24 meseci. Svaki panel ima serijski broj, kao ime i prezime i ukoliko dođe do kvara panela, proizvođač je dužan da ga zameni.

Solarni paneli

Prikaz 1–20 od 39 rezultata

5.00/5 od 15 komentar/a
Solarni paneli

Prikaz 1–20 od 39 rezultata